Algemene voorwaarden


Algemene informatie

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Puccini Bomboni BV (met KvK-nummer: 33282710), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@puccinibomboni.com of per post: Puccini Bomboni BV Staalstraat 17, 1011 JK Amsterdam. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 020-6265474. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

In deze Algemene voorwaarden en op deze website en onze overige websites of multimedia uitingen kunnen wij de woorden Online Store, E-Store en Webshop door elkaar heen gebruiken. Deze dienen als één en dezelfde term te worden gelezen.

Artikel 1 - Producten

Wij verkopen bonbons en andere chocoladeproducten.

Artikel 2 - Registratie

U kunt ervoor kiezen om zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook het privacy beleid op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 - Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie Payments verzorgt deze betaalservice.

Artikel 4 - Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 - Retour

Bonbons, overige chocoladeproducten en geschenkverpakkingen die bonbons of chocoladeproducten bevatten kunnen niet retour worden gezonden. Voor overige producten mag u het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar webshop@puccinibomboni.com. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 5 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. 

Artikel 6 - Garantie

Wij geven 10 dagen hetwelk de houdbaarheidsdatums is van de bonbons garantie op bonbons. Voor de overige chocoladeproducten is dit één maand. Voorwaarde is dat de bewaarvoorschriften worden opgevolgd. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn bederft, heeft u recht op een vervangend product. Het product moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkostenzijn voor uw rekening. Als alternatief kunnen wij u vragen om ons foto's toe te sturen die inzicht geven in het door u ervaren probleem. Het in beperkte mate afwijken van de samenstelling van een doos bonbons door beschikbaarheid van bonbons valt buiten de garantie.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten,beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 - Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven en voorzien van een foto) naar webshop@puccinibomboni.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen drie werkdagen en waar mogelijk eerder. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen twee dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 - Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.